ราง wireway

ปัญหาระบบไฟ ที่อุตสาหกรรมควรจะเตรียมการป้องกันเอาไว้

ภายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ นั้นไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากเพราะว่าเกือบจะทุกแผนภายในอุตสาหกรรมนั้นจะต้องการใช้ไฟฟ้าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมถึงการปรับอากาศเองก็จะต้องใช้ ไฟฟ้าด้วยเช่นกันซึ่งจะเห็นว่าไฟฟ้านั้นมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมในทุก ๆ ด้านอย่างมาก และ ปัญหาของระบบไฟฟ้าที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นถือว่าเป็นอีกเรื่องที่จะต้องระมัดระวังไว้เลยก็ได้เช่นกัน ดังนั้นเราจะมาดูกันว่า ปัญหาของระบบไฟฟ้านั้นจะมีปัญหาอะไรบ้างที่จะต้องระมัดระวังและจะต้องมีการป้องกันเอาไว้เพื่อผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

อาการไฟตก  

อาการไฟตกนั้นเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยตามบ้านเรือน แต่ในอุตสาหกรรมก็มีให้พบอยู่บ้างโดยอาการไฟตกนั้นเกิดจากที่มีกำลังไม่เพียงพอต่อการใช้งานเช่นเครื่องจักรทำงานช้าลง หรือ เครื่องปรับอากาศไม่ทำความเย็น ซึ่งสาเหตุของไฟตกนั้นมีหลากหลายสาเหตอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าพร้อม ๆ กัน ตัวนำไฟฟ้ามีปัญหา การชำรุดของสาย และ ยังมีเหตุผลอื่น ๆ อีกมากมาย  ซึ่งจะส่งผลให้เครื่องจักรทำงานได้ช้า และ ทำให้การผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทำได้ช้าลงอย่างมาก  

อาการไฟกระชาก  

ไฟกระชากนั้นเกิดจากการผิดปกติของกระแสไฟ มีหลากหลายสาเหตุ โดยอาจจะเพราะว่ามีอาการไฟตก และ มีการจ่ายไฟที่ไม่มีคุณภาพ หรือ ไฟที่จ่ายออกมานั้นไม่ปกติ ทำให้การจ่ายไฟไปในส่วนต่าง ๆ นั้นเกิดความผิดพลาดได้ ซึ่งผลเสียของไฟกระชากนั้นอาจจะทำให้แค่เครื่องจักรนั้นหยุดชะงักในการทำงาน แต่ว่าผลร้ายแรงที่ตามมานั้นอาจจะทำให้คอมพิวเตอร์นั้นเสียหายได้ ซึ่งอาจจะส่งผลถึงข้อมูลสำคัญภายในอุตสาหกรรมจของคอมพิวเตอร์นั้น ๆ ด้วยเช่นกัน ดังนั้นการ Back Up ข้อมูลจึงเป็นอีกเรื่องที่สำคัญอย่างมากเพื่อป้องกันไฟกระชาก  และป้องกันข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญ  

อาการไฟดับ  

ไฟดับนั้นเกิดจากหลากหลายสาเหตุอย่างมาก ซึ่งไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่เป็นปัจจัยภายนอก  หรือ ปัญหาจากภายในเช่น ราง wireway ที่เป็นทางเดินสายไฟ อาจจะเกิดการชำรุด ทำให้กระแสไฟนั้นไม่สามารถกระจายไปตามรางเดินสายไฟบต่าง ๆ ได้ส่งผลให้ไม่มีไฟฟ้าไว้ใช้งาน  ซึ่งจะส่งผลทั้งในเรื่องของการผลิตอุตสาหกรรม และ รวมถึง ระบบปรับอากาศ ที่จะไม่ทำงาน จนทำให้เกิดความเสียหายได้อย่างมาก โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญนั้นอย่างมาก ดังนั้นการมีไฟสำรองไว้จะช่วยอย่างมากที่จะป้องกันไม่ให้เกิดไฟดับภายในอุตสาหกรรม  

อาการไฟฟ้าลัดวงจร  

ไฟฟ้าลัดวงจรนั้นเป็นอีกหนึ่งในปัญหาอุตสาหกรรม อย่างมาก ซึ่งปัญหาของไฟฟ้าลัดวงจรนั้นเกิดจากหลายสาเหตุอย่างมากไม่ว่าจะเป็นรางเดินสายไฟต่าง ๆ เกิดความเสียหายเช่น ราง wireway เกิดความเสียหายภายในรางจนทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งไฟฟ้าลัดวงจรนั้นอาจจะส่งผลจนทำให้เกิดอัคคีภัยได้ด้วยเช่นกันดังนั้นการที่จะต้องระมัดระวัง และ ควรที่จะคอยเช็คระบบไฟ ทางเดินสายไฟต่าง ๆ เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร  

ปัญหาของระบบไฟฟ้านั้นมีความสำคัญอย่างมากภายในอุตสาหกรรม ซึ่งหากว่าภายในอุตสาหกรรม นั้นมีการคอยเช็ครายละเอียด และ มีการตรวจสอบมาตรฐานของระบบไฟฟ้าไว้จะดีอย่างมาก เพราะว่าจะช่วยป้องกัน ปัญหาต่าง ๆ ทีอาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งหากว่าเรารู้ว่าปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของระบบไฟฟ้ากแจะช่วยป้องกันในปัญหาต่าง ๆ ได้ดีขึ้นอย่างมาก