Femto LASIK

สิ่งที่เหมือน และ แตกต่างกันของ เลสิก และ PRK

การรักษาสายตาสั้น สายตาเอียง และ สายตายาวนั้นปัจจุบันนั้นมีการรักษาที่หลากหลายอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันนั้นในการรักษาด้วยเลสิกนั้นก็มีมากถึง 4 วิธีด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดไร้ใบมีดอย่าง Femto LASIK และ ยังมีวิธีอื่น ๆ อีกมากมายในการักษาด้วยเช่นกัน แต่นอกจากการทำเลสิกแล้วยังมีการรักษาดวงตาของเราด้วยอีกเช่นกันนั้นคือการทำ PRK  ซึ่งในการทำ PRK นั้นหลายคนนั้นอาจจะมีข้อสงสัย ถึงความเหมือน และ ความแตกต่างของ PRK  ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาแยก PRK และ การทำเลสิกกันว่ามีความเหมือนและ แตกต่างกันอย่างไรบ้าง  

เหมือนกันข้อที่ 1 รักษาดวงตาของเราได้เหมือนกัน  

การทำเลสิก หรือ PRK นั้นหากมองถึงเรื่องของวิธีการรักษา หรือ ขั้นตอนในการรักษานั้นจะมีความแตกต่างกันอย่างมาก แต่ว่าหากว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ในการรักษานั้นคือการที่ทำให้คนไข้ หรือ ผู้เข้าใช้บริการนั้นมีดวงตาที่ดีขึ้นอย่างมาก และทำให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนเหมือนกันนั้นเอง 

เหมือนกันข้อที่ 2 มีผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกัน  

ไม่ว่าเราจะเลือกทำเลสิกด้วยวิธีไหนก็ตามเช่น Femto LASIK หรือ เราจะเลือกใช้บริการการรักษาดวงตาของเราด้วย PRK นั้นทั้ง 2 รูปแบบนั้นก็มีเหมือนกันอย่างมาก และ ผลในการรักษานั้นก็อยู่นระดับเดียวกันด้วยเช่นกัน  ซึ่ง ทั้ง 2 รูปแบบนั้นจะมีผลลัทธ์ที่ใกล้เคียงกันอย่างมากด้วยเช่นกัน เพียงแต่จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของผลข้างเคียงเท่านั้นเองที่มีความแตกต่างกัน  

เหมือนกันข้อที่ 3 ความเสี่ยงที่คล้ายกัน   

สุดท้ายนั้นคือในเรื่องของผลข้างเคียงก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญด้วยเช่นกันเพราะว่าในเรื่องของความเสี่ยงนั้นไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยเลสิก หรือ แม้แต่ในการรักษาด้วย  PRK นั้นก็มีความเสี่ยง และผลข้างเคียงที่คล้ายกันด้วยเช่นกัน  ดังนั้นในเรื่องของ “ความเสี่ยง” นั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องพิจารณาด้วยเช่นกัน เพื่อเรานั้นจะได้เตรียมรับมือในเรื่องของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  

ความต่างข้อที่ 1 วิธีการที่แตกต่างกัน  

ในขั้นตอนการรักษานั้นทั้ง 1 แบบนั้นจะมีความแตกต่างกันโดย PRK นั้นจะไม่ได้มีการยุ่งกับชั้นกระจกตา  ซึ่งแตกต่างจากการทำเลสิกที่ใช้การยิงเลเซอร์เพื่อปรับค่าระดับกระจกตามให้กลับมามองเห็นเหมือนเดิมพัน ดังนั้นในเรื่องของผลลัพธ์จะเหมือนกัน แต่วิธีการในการรักษานั้นมีความแตกต่างกันด้วยเช่นกัน ดังนั้นในการเลือกนั้นเราสามารถเลือกได้ว่าเรานั้นจะเลือกใช้ เลสิก หรือ PRK ได้นั้นเอง  

ความต่างข้อที่ 2 ระยะในสายตาที่แตกต่างกัน  

ในการรักษานั้นการทำเลสิก และ การทำ PRK นั้นจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของระยะความแตกต่างของสายตาด้วยเช่นกัน โดยการรักษาด้วยเลสิกนั้นจะรักษาดวงตาได้ตั้งแต่  

  • การรักษาด้วย PRK  : เหมาะสำหรับผู้ที่ มีค่าสายตา อยู่ระหว่าง  – 10.00 ถึง + 6.00 Diopters 
  • การรักษาด้วย LASIK : เหมาะสำหรับผู้ที่มีค่าสายตาอยู่ระหว่าง -14.00 ถึง  + 6.00 Diopters 

ดังนั้นจะเห็นว่าการรักษาด้วยเลสิก หรือ PRK นั้นจะมีความแตกต่างกันอย่างมากด้วยเช่นกัน แต่ว่าควาเหมือนทั้ง 2 อย่างนั้นคือเรานั้นจะต้องพบจักษุแพทย์ด้วยเช่นกันเพื่อให้ก่อนที่เรานั้นจะรักษานั้นจักษุแพทย์จะทำการประเมินสุขภาพดวงตาของว่าเรานั้นพร้อมที่จะทำเลสิกหรือไม่