ของเล่นเด็ก

ของเล่นเด็ก “ตามอายุ” เลือกอย่างไรให้มีพัฒนาการที่ดี

การเลือกของเล่นเด็กนั้นมีความสำคัญอย่างมากเพราะว่าเด็กแต่ละอายุนั้นก็มีความแตกต่างในการพัฒนาของแต่ละคนซึ่งอายุแต่ละช่วงนั้นก็มีความแตกต่างกันด้วยเช่นกันดังนั้นการพัฒนาของอายุของแต่วัยนั้นการเลือกของเล่นเด็กให้มีความแตกต่างกันนั้นจึงมีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน  ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าในการเลือกของเล่นในแต่ละช่วงอายุนั้นเราควรที่จะเลือกอย่างไรเพื่อให้เหมาะกับอายุของเด็กแต่ละวัย  ของเล่นสำหรับเด็กวัย 0-6 เดือน   สำหรับวัยแรกเกิดนั้นจะไม่ได้เน้นไปที่น้ำหนักเพราะว่าจะพึ่งเริ่มมีการพัฒนาในส่วนต่าง ๆ ดังนั้นจึงจะไม่เน้นไปที่การเล่นที่ยุ่งยาก แต่ว่าจะเน้นไปที่การพัฒนาในส่วนต่าง  ๆ  โดยจะมีการเลือกให้เหมาะสมดังนี้   กระตุ้นในการมองเห็น : เพื่อพัฒนาการมองเห็นนั้นการเลือกใช้ของเล่น “ที่เป็นของเล่นเด็กที่มีสีสันต์” และ  สามารถปลิวตามลมได้นั้นจะช่วยได้อย่างมาก เพราะว่าเด็กจะให้ความสนใจในของเล่นที่มีสีสันอย่างมาก  กระตุ้นการฟังเสียง : การกระตุ้นด้วยการฟังเสียงเองก็เป็นอีกหนึ่งในของเล่นที่เหมาะกับวัยเด็กอย่างมากด้วยเช่นกัน โดยอาจจะเป็นของเล่นที่เล่นแล้วเคาะแล้วมีเสียงก็นำมาใช้ได้   กระตุ้นมือ และ ปาก : เด็กวัยนี้นั้นจะเรียนรู้ด้วยการหยิบ และ จับดังนั้นในการเลือกใช้ของเล่นในการพัฒนานั้นอาจจะเลือกใช้ของเล่นที่สามารถเอาเข้าปากโดยที่ไม่มีความอันตราย  เพื่อให้มีการพัฒนาในส่วนนี้มากขึ้น   ของเล่นสำหรับเด็กวัน 7-12 เดือน   เด็กวัยนี้นั้นจะเริ่มที่จะเคลื่อนไหวได้มากขึ้น  และ มีทักษาะทางภาษาที่ดีขึ้นอย่างมากด้วยเช่นกัน จึงมีของเล่นเด็กที่หลากหลายอย่างมากที่จะช่วยในการพัฒนาดังนี้  กระตุ้นการสัมผัสต่าง ๆ : ด้วยการเลือกใช้ของเล่นเด็กที่มีสัมผัสต่าง ๆ มากขึ้นยกตัวอย่างเช่น ลูกบอลที่ผิวลื่น ๆ นุ่มเรียบ หรือพื้นผิวอื่น ๆ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ทำเรียนรู้ได้มากขึ้น   ส่งเสริมดล้ามเนื้อ และ การเคลื่อนไหว :…